A bot metamorfózisa

Bujanovics Régiségbolt, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 18-20., telefon: (06 1) 331 3982, e-mail: bujanovics@antikeduard.hu, honlap: http://www.antikeduard.hu

"A bot az emberré válás évezredekig tartó folyamatában első eszközeink egyike volt, s bár az idők során számos átalakuláson ment keresztül, gyakorlatilag napjainkig elkísért bennünket"

A bot volt a két lábra emelkedő ember első támasza, segítette a járásban, a táplálékszerzésben, a harcban, a fegyelmezésben, szimbolizálta a társadalmi hierarchiában betöltött szerepét.

Funkciójának megfelelően sokszor nevet is kapott: hírnökbot, pásztorbot, marsallbot, vándorbot, tőrös bot, sétabot. Az ókori mitológiából Hermész attribútumai közül legismertebb a hírnökbot, amely köré két kígyó tekeredik, vagy a gyógyítást jelképező Aszklépiosz bot, egy rátekeredő kígyóval.

A középkorban a magas rangú papok – pápák, püspökök, apátok - jelképévé vált a pásztorbot, majd az újkor hozta el a sétabotok vagy sétapálcák virágkorát, ekkor vált az öltözködés részévé, hölgyek és urak egyaránt használták elegáns, díszes kiegészítőként.

Bujanovics Eduárd műkereskedő, gyűjtő 2011-ben jelentette meg azt az impozáns albumot, amely több mint 400 sétabotot mutat be. A kétnyelvű – magyar és angol – kiadvány a Nemzeti Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint 20 magángyűjtő anyagát ismerteti sok-sok képpel és magyarázó szöveggel.

A FAF napján az érdeklődők gyönyörködhetnek a bolt gazdag kínálatában, a sétabotokról szóló albumot a régiségboltban meg is vásárolhatják.

Megosztás Facebook-on

 

« Vissza